Կոնտակտներ

Եթե ունեք հարցեր

կապվեք մեզ հետ
info@sсholae-mundi.org

Մանրամասն՝

Կազմակերպություն․ «Սքոլաե Մունդի Արմենիա» Բարեգործական Հիմնադրամ
ՀՎՀՀ 02642122
Հաշվեհամար․ 1570022870250100
Բանկի անվանումը․ Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հասցե․Հայաստանի Հանրապետություն, 0019, ք.Երևան, Բաղրամյան 6

Աջակցեք հիմնադրամին