Teach for Armenia

Բարելավել կրթությունը Հայաստանի գյուղական վայրերում՝ ներգրավելով միջազգային կամավորների և աջակցելով տեղական ուսուցիչներին:

նախագծի մասին

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը համագործակցում է Հայաստանի տարբեր մարզերի ավելի քան 150 դպրոցների հետ։ Մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի ծրագրերն ընդգրկում էին նաև Արցախը։

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի ծրագրերից մեկը, որին աջակցում է հիմնադրամը, «Nation-Builders»-ն է: Այն համախմբում է հոգատար մարդկանց տարբեր երկրներից՝ աջակցելու Հայաստանի գյուղական վայրերում կրթության զարգացմանը: Գյուղական դպրոցները հաճախ բախվում են մարտահրավերների՝ իրենց աշակերտներին լավագույն կրթություն ապահովելու համար: Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվել նաև Արցախի Խնուշինակ գյուղի միջնակարգ դպրոցին։

PDF
Աջակցեք նախագծին
Թողեք մասնակցության հայտ
2018թ

՝ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի հետ համագործակցության սկիզբ

8

դպրոց մասնակցել է ծրագրին

175

ուսուցիչ ավարտել է «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի ծրագրերը

Աջակցեք հիմնադրամին

1 шаг
из 4 шагов

Заявка для участия в конкурсе

Teach for Armenia
Назад
Дальше
«‎Спасибо! Мы получили вашу заявку!»